Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво
Фаховий науковий журнал Луцького НТУ
Рік: 
Зразок оформлення статті