Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво
Фаховий науковий журнал Луцького НТУ

Випуск журналу "Комп'ютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo" №26 містить матеріали:

- Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», яка відбулася в м. Луцьку 28-29 квітня 2017 року на базі Луцького національного технічного університету. Статті подано в авторській редакції.

Учасниками міжнародної науково-практичної конференції було заявлено більше 20 доповідей вітчизняних та зарубіжних дослідників відповідно до основних напрямів роботи конференції, а саме:

  • цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС;
  • комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів;
  • розробка прикладного та системного програмного забезпечення;
  • управління проектами в галузі інформаційних технологій;
  • організація баз даних;
  • захист інформації в комп’ютерних системах та мережах;
  • робототехніка та системи штучного інтелекту.