Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво
Фаховий науковий журнал Луцького НТУ

Випуск журналу №19 "Комп'ютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo" містить матеріали:

1. Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами», яка відбулася в м. Луцьку 28 квітня 2015 року на базі Луцького національного технічного університету. Статті подано в авторській редакції.

Учасниками міжнародної науково-практичної конференції було заявлено більше 20 доповідей вітчизняних та зарубіжних дослідників відповідно до основних напрямів роботи конференції, а саме:

 • цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС;
 • комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів;
 • розробка прикладного та системного програмного забезпечення;
 • управління проектами в галузі інформаційних технологій;
 • організація баз даних;
 • захист інформації в комп’ютерних системах та мережах;
 • робототехніка та системи штучного інтелекту.

2.Всеукраїнської науково-методичної конференції «Дослідження можливостей використання інноваційних технологій у науковій роботі з прикладної геометрії  та навчальному процесі кафедр ВНЗ, що займаються графічною підготовкою студентів», яка відбулася в м. Луцьку 28-29 квітня 2015 року на базі Луцького національного технічного університету. 

Учасниками всеукраїнської науково-методичної конференції було заявлено більше 50 доповідей вітчизняних дослідників відповідно до основних напрямів роботи конференції, а саме:

 • геометричне, математичне та комп’ютерне моделювання явищ і процесів;
 • теоретичні проблеми прикладної геометрії;
 • моделювання в технічній естетиці та дизайні;
 • комп’ютерні технології та графіка;
 • новітні технології в навчальному процесі.

      Редакційна колегія журналу "Комп'ютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo" висловлює сподівання, що опубліковані у збірнику матеріали сприятимуть активізації зацікавленого обговорення фахівцями актуальних проблем досліджень, розширенню їх тематичного діапазону, впровадженню нових дослідницьких підходів і методик, подальшому згуртуванню дослідників.