Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво
Фаховий науковий журнал Луцького НТУ

 

КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО

  Журнал засновано у грудні 2010 р.

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 16705–5277 Р.

Засновник: Луцький національний технічний університет

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького НТУ

 Рішенням МОН України наказом №515 від 16.05.2016р,

"Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво" включено в перелік наукових фахових видань.


Журнал індексується в міжнародних базах даних:

 
має російський індекс наукового цитування

РІНЦ

ISSN 2524-0560 (Online)

ISSN 2524-0552 (Print)


 

Адреса редколегії:

Сайт журналу:  ki.lutsk-ntu.com.ua

Луцький національний технічний університет,

кафедра комп’ютерної інженерії,

вул.Львівська 75, ауд.141

м.Луцьк, 43018

тел. (0332) 74-61-15

E-mail mail: cit@lntu.edu.ua


 

Журнал "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта,наука, виробництво"

містить наступні розділи:

Інформатика та обчислювальна техніка

Автоматика та управління

Управління проектами


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:

проф., д.т.н. Рудь В.Д.

(м.Луцьк)

 

Заступники головного редактора:

доц., к.т.н. Мельник К.В.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Герасимчук О.О.

(м.Луцьк)

 

Відповідальний секретар:

мол.наук.співробітник Свиридюк К.А.

(м.Луцьк)

 

Члени редакційної колегії:

проф, PhD. Milosz Marek

(Польща, м.Люблін)

проф, PhD. Alison McMillan

(Великобританія)

проф, PhD. Дехтяр Ю.Д.

(Литва, м.Рига)

проф., д.т.н. Мазур М.П.

(м.Хмельницьк)

проф., д.т.н. Мельник А.О.

(м.Київ)

проф., д.т.н. Сидорчук О.В.

(м.Київ)

проф., д.т.н. Тарасенко В.П.

(м.Київ)

проф.,д.ф-м.н. Пастернак Я.М.

(м.Луцьк)

проф., д.т.н. Андрущак І.Є.

(м.Луцьк)

проф., д.т.н. Делявський М.В.

(м.Луцьк)

проф., д.е.н. Рудь Н.Т.

(м.Луцьк)

проф., д.т.н. Пальчевський Б.О.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Драган О.В.

(м.Брест, Білорусія)

доц., к.т.н. Лотиш В.В.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Гуменюк Л.О.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Пех П.А.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Самчук Л.М.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Решетило О.М.

(м.Луцьк)

доц., к.т.н. Повстяной О.Ю.

(м.Луцьк)